trà giảm cân Figura

Trà giảm cân Figura

Trà giảm cân Figura

Thành phần có trong trà giảm cân Fugura gồm thảo dược từ thiên nhiên như: Sambusi nigri frutus, rosae fructus hibisci flos, malum domestica fructus, figura 1 và figura 2.Với ý tưởng cho sự tiện dụng và tiết kiệm thời